Memòria Fundació RACC 2014-2015

Què és la Fundació RACC?


La Fundació RACC, un referent en seguretat viària i mobilitat


La Fundació RACC és una entitat sense ànim de lucre que fomenta tot tipus d’activitats de promoció i difusió de la cultura automobilística amb l’objectiu d’influir positivament en l’actitud dels conductors, protegir els interessos dels usuaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans en relació amb la mobilitat. Des que es va constituir, el 1994, la Fundació RACC és un dels referents principals en matèria de mobilitat i exerceix la seva capacitat d’influència per introduir millores concretes i consensuades sobre la mateixa.

OBJECTIUS

En el seu afany per promoure la mobilitat sostenible, la Fundació RACC realitza estudis, campanyes i accions de formació i assessorament sobre els següents àmbits:

Seguretat viària: Contribuint a accelerar el procés de reducció d’accidents i morts en les carreteres espanyoles, a partir d’una visió integral de la seguretat viària i concentrant els esforços en el factor humà com a principal element concurrent en els accidents.

Gestió de la mobilitat: Fomentant una gestió més eficient de la mobilitat, potenciant accions per reduir els nivells de congestió, propiciant un debat informat sobre les grans infraestructures i promovent el desenvolupament i la difusió de tecnologies telemàtiques.

Medi ambient: Conscienciant la població pel que fa a l’equilibri necessari entre mobilitat i medi ambient, i difonent les millors pràctiques en aquest àmbit entre els usuaris per poder contribuir a la reducció dels nivells de contaminació aèria i acústica causada pel transport.

Com a membre de la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA), la Fundació RACC també participa en diverses iniciatives internacionals, coordinades pels grups de treball i investigació sobre seguretat i infraestructures de la FIA.

STAFF

L’equip humà de la Fundació RACC està compost per les següents persones:

Miquel Nadal - Director de la Fundació RACC
Lluís Puerto - Mànager tècnic de la Fundació RACC
Carme Gibert - Responsable de Programes
Marc Fíguls - Tècnic de mobilitat
Guillem Bernatallada - Tècnic de Projectes ITS
Javier Ferrer - Tècnic de Projectes ITS
Josep Laborda - Tècnic de Projectes ITS
Raimon Soler - Documentalista
José Alejandro Tirone - Tècnic de Seguretat Viària
Núria Ubach - Assistant

Presentació


Els anys 2014 i 2015 la Fundació ha continuat desplegant un ampli ventall d’activitats en els àmbits que li són propis. Sensible, a més, a l’evolució de l’entorn, la Fundació ha prestat especial atenció a la irrupció de nous serveis de mobilitat –impulsats per l’aplicació massiva de les tecnologies de comunicació–, així com a l’impacte que la millora econòmica registrada a partir del 2013 ha tingut sobre qüestions tan diverses com l’accidentalitat, la congestió o la qualitat de l’aire.

En l’àmbit de la seguretat viària, s’han fet un gran nombre d’activitats, tant pel que fa al comportament dels usuaris, com a l’evolució dels vehicles i a l’estat de les carreteres. Particularment importants s’han mostrat, en aquest últim camp, els estudis realitzats en relació a la possibilitat de desviar camions des de carreteres convencionals cap a autopistes en aquells trams on ambdues van paral·leles, amb l’objectiu de reduir l’elevada sinistralitat observada. Inicialment aquests estudis s’han centrat en el cas de la N-340 al seu pas per la província de Tarragona, però s’han estès després a l’anàlisi de gairebé 2.000 km de xarxa de tot Espanya on hi ha una problemàtica semblant i on es podria aplicar també el desviament de camions cap a les vies més segures.

En l’àmbit del medi ambient, s’han seguit fent activitats centrades en la reducció de l’impacte de la mobilitat sobre les emissions de CO2 i el canvi climàtic, així com en la millora de la qualitat de l’aire. Com no podia ser d’altra manera, s’ha fet un seguiment exhaustiu de l’anomenat “cas Volkswagen”, sorgit arran del descobriment que aquest fabricant hauria estat incorrent en pràctiques fraudulentes en els tests de mesura de les emissions dels seus vehicles. Aquest cas –encara no conclòs– tindrà, segurament, un impacte molt notable en la forma com els fabricants, les autoritats –els reguladors– i també els usuaris afronten els reptes mediambientals que implica la mobilitat amb cotxe privat.

Finalment, la Fundació s’ha mostrat molt activa també en tot un seguit d’iniciatives, de caire més horitzontal, centrades en qüestions que afecten la gestió de la mobilitat o la difusió de nous serveis i de noves tecnologies. La participació en projectes d’R+D, amb finançament fonamentalment europeu, ha augmentat de forma significativa. Cal destacar en aquest sentit el projecte I-CVUE, que vol promoure el canvi cap al vehicle elèctric a les flotes d’empreses. Aquest és un projecte que pot tenir un efecte real molt gran sobre la forma com les empreses gestionen la seva mobilitat i és un exemple paradigmàtic del paper que la Fundació pot representar com a ens transmissor del coneixement generat en projectes de recerca i portar-lo a les empreses perquè l’apliquin i se’n beneficiïn.

Cal mencionar, finalment, la celebració en els anys que cobreix aquesta memòria del 20è aniversari de la Fundació. Vint anys són molts anys, però passen molt ràpid, sobretot en un camp tan dinàmic com la mobilitat. I especialment si es viuen amb la passió i el compromís amb què ho ha fet i ho fa la Fundació. Un tast de la feina feta durant aquests 20 anys –i de la que queda per fer– es va recollir en dues publicacions elaborades especialment per a l’ocasió: 20 anys contribuint a millorar la societat i Avancem cap a una mobilitat millor.

Editorial


Josep Mateu
President del RACC


Cap a una nova cultura de la mobilitat

El RACC, a través de la seva Fundació, fa vint-i-dos anys que s’ocupa de la mobilitat com a model econòmic i social que es reflecteix, alhora, en el model de ciutat i de país. La mobilitat és un fet col·lectiu no exempt de valors, i aquests valors estan en profunda evolució.

Els dos darrers anys han estat testimoni d’aquesta evolució: Amb l’objectiu europeu “zero accidents” al cap, la lluita contra la sinistralitat ha convertit qüestions com l’alta accidentalitat a la N-340 en un clam mediàtic, de la societat civil i les administracions locals, amb la implicació directa del RACC, perquè s’executin mesures immediates que evitin més morts en aquesta via. La lluita per la seguretat ha continuat essent un objectiu clau del Club, que també ha posat en evidència i ha buscat les causes de l’estancament de la corba descendent dels índexs d’accidentalitat.

A aquest debat per la seguretat, aquests darrers dos anys s’hi ha afegit la sostenibilitat. L’eclosió del cas Volskwagen, que el RACC ha analitzat de prop, ha estat un exemple d’aquesta evolució del valor que col·lectivament donem a la qualitat de l’aire i a la lluita contra els gasos d’efecte hivernacle. Resoldre eficientment el model productiu i la qüestió de l’esgotament dels combustibles fòssils forma part del debat que col·lectivament estem fent sobre quina nova mobilitat volem.

Alhora, la recuperació i el creixement econòmic han comportat un augment de la mobilitat. Però el debat no sembla raure en el fet de moure’ns més, sinó de moure’ns millor, d’una manera més intel·ligent. El RACC ha estat atent a les oportunitats que genera la transformació digital aplicada a la mobilitat i a l’evolució del vehicle intel·ligent, així com al debat que genera en l’àmbit de la protecció de les dades de l’usuari i del vehicle.

La mobilitat ha emergit com un valor en si mateix. Com un dret fonamental de les persones necessari per viure en llibertat i, sobretot, en comunitat. Un dret individual i col·lectiu que com a tal comporta el deure de moure’ns seguint comportaments i hàbits cívics, sostenibles, respectuosos, reflexius. Aquesta és la nova cultura de la mobilitat que s’albira. La memòria 2014-2015 de la Fundació RACC n’és testimoni.

Accions


ESTUDIS

Observatori d'apps-Informació de gasolineres. Estudi comparatiu d'apps d'informació de gasolineres. L'informe avalua deu de les aplicacions desenvolupades a Espanya, cinc per a mòbils amb sistema operatiu iOS (iPhone) i cinc més per a mòbils amb sistema Android. (Gener 2014)

Informe RACC sobre la Gran Via de Barcelona. Informe de l'impacte de les últimes modificacions realitzades als carrils de la Gran Via de Barcelona, proposant una sèrie de solucions i recomanacions. Es va lliurar l'estudi als tècnics de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. La majoria de propostes del RACC s'aplicaran. (Febrer 2014)

Auditoria de senyalització d'orientació de les Terres de Ponent. Estudi de Senyalització d'orientació a les Terres de Ponent, una anàlisi que té per objectiu detectar si la senyalització d'orientació compleix les funcions bàsiques per a les quals va ser dissenyada. Es van auditar 132 itineraris, inicialment els recomanats pels sistemes de navegació a bord (GPS). (Febrer 2014)

Auditoria sobre les travessies urbanes de l'Aldea, Bàscara, Vallirana i Bellcaire. Auditoria sobre la qualitat d'aquestes travessies, amb l'objectiu d'avaluar la necessària compatibilitat entre la funció urbana que desenvolupen per als residents i la funció per a aquells usuaris que hi circulen en recorreguts interurbans. (Gener 2014)

Observatori d'apps-Mapes i navegadors. Estudi comparatiu d'apps per a telèfons intel·ligents relacionades amb la mobilitat. Es van analitzar deu aplicacions de mapes i navegació, de les quals TomTom Iberia (iOS) i Google Maps (Android i iOS) van ser les més ben valorades, amb quatre estrelles RACC. Cap aplicació va aconseguir la màxima puntuació. (Abril 2014)

Congestió de trànsit a Espanya. Informe publicat, amb la col·laboració d’Inrix, de les dades sobre la congestió de trànsit que es registra a les grans àrees metropolitanes d'Espanya, fent una comparativa amb les dades del 2010. El resultat va permetre identificar un descens del 63% en la congestió del trànsit, a causa principalment de la crisi econòmica i a les altes taxes d'atur. (Abril 2014)

Repunt de la mortalitat viària en el primer trimestre. Informe d'avaluació de la sinistralitat viària durant el primer trimestre de l'any, presentat amb motiu de l'operació sortida de Setmana Santa. (Abril 2014)

Accidentalitat i intensitat de trànsit a la N-340. Informe sobre l'accidentalitat i la intensitat de trànsit a la N-340, en el qual el RACC presentava un seguit de propostes d'actuació. Entre elles, cal destacar la feta al Ministeri de Foment i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, perquè es desviï el trànsit de vehicles pesants de la N-340 a l'AP-7. Com a continuació de l'informe, la Fundació va llançar una campanya a través de les xarxes socials, amb el hashtag #N340SenseAccidents, per aconseguir frenar l'accidentalitat en aquesta via. (Abril 2014)

Manipulació del comptaquilòmetres, un frau a l'ordre del dia. Presentació de l'informe sobre el frau de la manipulació del comptaquilòmetres als vehicles d'ocasió. L'informe inclou recomanacions per als usuaris i propostes de reforma legislativa. En acabar la roda de premsa es va realitzar una demostració del funcionament del dispositiu que permet aquesta manipulació. (Maig 2014)

Auditoria de senyalització de Tarragona. Auditoria que analitza la senyalització de 108 itineraris del municipi, inicialment els recomanats pels sistemes de navegació a bord (GPS). (Maig 2014)

Auditoria sobre l'afectació de les obres de l'anella de la Plaça de les Glòries a la mobilitat urbana. Estudi en què s'analitzen les afectacions de les obres de transformació de la Plaça de les Glòries i com afecten a l'entorn viari, en la fase d'ensorrament de l'anella viària. (Juny 2014)

Estudi sobre la fiscalitat de l'automòbil. Informe en què s'analitzen les propostes de la Comissió d'Experts sobre la reforma del sistema fiscal i recorda les directrius europees, articulades sobre el factor ambiental. (Juny 2014)

Estudi sobre el preu dels carburants. Estudi basat en dades del mes de juny, en el qual s'analitza la diferència de preus entre gasolineres de la costa i de l'interior i recull les estacions de servei més barates de totes les regions costaneres d'Espanya. (Juny 2014)

Observatori d'apps-Transport públic. Estudi comparatiu d'apps per smartphone que ofereixen serveis d'informació de transport públic, la majoria centrats en l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La millor valorada és "Moovit", l'aplicació que ofereix informació de major nombre de modes de transport públic. (Juliol 2014)

iRAP Catalunya. Informe sobre la xarxa de carreteres catalana analitzada sota el protocol iRAP (International Road Assessment Programme), que té un enfocament relacionat amb la prevenció de riscos abans que es produeixi l'accident de trànsit. L'objectiu d'aquest estudi és impulsar millores a la xarxa principal de carreteres de Catalunya (5.000 km) sota uns criteris de màxim retorn al mínim cost. (Juliol 2014)

EuroTest Ferris. Estudi sobre ferris europeus que, conjuntament amb uns altres 17 automòbils clubs europeus integrats al consorci EuroTest, inspecciona 18 línies de ferris de passatgers al mar de Nord, al mar Bàltic, al Mediterrani i a l'Adriàtic. Es tracta de ferris de transport de passatgers amb vehicle. (Juliol 2014)

Estudi EuroTest. Estudi sobre preus dels viatges de curta durada a algunes ciutats europees (entre les quals es troben Barcelona i Madrid). Es van verificar i comparar els preus de 20 productes i serveis que cobreixen les necessitats típiques d'un turista a 20 ciutats de 18 països europeus diferents. (Setembre 2014)

Auditoria de motos a la zona urbana a Barcelona. Elaborada l'auditoria sobre la seguretat de les motos a la zona urbana, amb l'objectiu final d'aconseguir una millora progressiva de les infraestructures i els serveis de mobilitat per als usuaris d'aquests vehicles. (Octubre 2014)

Informe comparatiu de connectivitat entre smartphone i vehicle. En col·laboració amb l'ADAC, es van analitzar al detall la connectivitat i les funcions que ofereixen vuit vehicles (Audi A1, Ford Fiesta, Mini Cooper 2014, Opel Adam, Peugeot 208, Renault Clio, VW Polo 2014 i Toyota Yaris) en combinació amb tres smartphones actuals de les plataformes Android (Samsung Galaxy S4), Windows Phone (Nokia Lumia 1020) i iOS (Apple iPhone 5S). (Octubre 2014)

Estudi de sistemes de retenció infantil low cost. Elaborat l'estudi que dóna resposta a la demanda d'informació dels consumidors sobre sistemes de retenció infantil de fabricants menys coneguts, que solen vendre en plataformes d'internet a preus més assequibles. (Novembre 2014)

Auditoria zones d'estacionament regulat a Girona. Auditoria que avalua l'estat i el funcionament de les diverses zones blava i verda de Girona. L'estudi combina la valoració de la qualitat dels serveis a l'usuari directe de l'aparcament, amb les implicacions que el seu funcionament pot tenir per a la col·lectivitat, considerant els efectes sobre altres tipus d'usuaris de la via, així com el nivell de servei que proporcionen al conjunt de la ciutat i la seva política de mobilitat sostenible. (Novembre 2014)

EuroRAP. Elaborat i presentat, per 12è any consecutiu, l'estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP a Espanya. Els criteris d'anàlisi d'aquesta edició han estat més exigents, a causa que s'han adaptat a l'objectiu europeu de reducció del 50% de la mortalitat de trànsit per al 2020. (Desembre 2014)

Estudi sobre el sistema de frenada en motocicletes lleugeres. Estudi sobre els sistemes de frenada en motocicletes lleugeres, fet amb la col·laboració de la FIA, l’ACI, ADAC i AMZS. Analitza l'efectivitat dels sistemes CBS i ABS d'assistència al frenat a partir d'assajos de frenada amb cinc motocicletes lleugeres. (2014)

Estudi de mobilitat FC Barcelona. Estudi de mobilitat en els accessos al Camp Nou els dies de partit. Presentades un seguit de propostes de millora, algunes de les quals estan en vies d'implantació, com la senyalització exterior de les zones de pàrquing de socis. El FCB també va adjudicar al RACC l'estudi de l'impacte de la mobilitat generada pel recentment aprovat "Espai Barça" i la seva reforma urbanística. Alhora, el RACC ha realitzat el projecte de senyalització de les zones d'aparcament d'abonats del Camp Nou a les vies exteriors al camp. (2014)

Auditoria d'aparcaments a Lloret de Mar. La Fundació RACC va ser contractada per realitzar una auditoria i propostes de millora de la senyalització exterior i interior dels tres principals aparcaments de Lloret de Mar. (2014)

Pla de Millora de la Senyalització de Catalunya. La Generalitat de Catalunya va adjudicar la diagnosi de la senyalització de les carreteres de Catalunya dins del Pla Integral de Millora de la Senyalització de Catalunya. La diagnosi consistia en la realització d'una enquesta a un total de 2.000 usuaris de la via, l'anàlisi in situ de 900 km de carreteres catalanes de diferent titularitat i àmbit territorial i la realització d'un estudi comparatiu de la normativa i els criteris de senyalització d’algunes regions com Andalusia, Aragó, Holanda i França. (2014)

Informe de congestió a Barcelona. Presentats els resultats de l'anàlisi dels nivells de congestió als corredors d'accés de les principals ciutats europees, a partir de les dades extretes de l'estudi internacional de congestió Scorecard per part d’INRIX (al qual el RACC proveeix de les dades d'Espanya). (Gener 2015)

Observatori d'apps-Taxis. Presentat el nou estudi sobre apps per a telèfons intel·ligents relacionades amb la mobilitat, i que va analitzar aplicacions de reserva de taxi. L'anàlisi demostra que les dues aplicacions més populars són també les que obtenen les millors puntuacions: MyTaxi i Hailo. Per realitzar l'estudi es van provar les sis aplicacions per a telèfons intel·ligents que permeten la sol·licitud de serveis de taxi a la ciutat de Barcelona. (Gener 2015)

Informe sobre la proposta de permetre la circulació de camions de fins a 60 tones (megatrucks). Publicat l'informe sobre la modificació del Reglament General de Vehicles que permetria la circulació per la xarxa viària espanyola de camions de massa màxima de 60 tones. (Gener 2015)

Auditoria travessies (Olot, Miami Platja, Ponts i Pineda de Mar). Presentada l'auditoria sobre la qualitat de les travessies en vies urbanes, elaborada a partir de l'anàlisi de quatre aspectes bàsics: mobilitat, seguretat viària, adequació urbana i intensitat de trànsit de vehicles pesants. La valoració conjunta de les quatre travessies és de 50 punts sobre un màxim de 100. (Febrer 2015)

Auditoria motos en zona urbana de Madrid. Presentada l'auditoria que recull els hàbits de comportament dels motoristes, la infraestructura viària disponible per a aquest col·lectiu i els aspectes de sostenibilitat i accidentalitat relacionats amb la mobilitat amb moto o ciclomotor. Aquest informe és una actualització del realitzat el 2009 i permet comprovar una evolució positiva dels resultats obtinguts. (Abril 2015)

Anàlisi de la sinistralitat viària a Espanya durant el primer trimestre del 2015. Estudi d'avaluació de la sinistralitat viària durant el primer trimestre de l'any. L'anàlisi va posar en relleu que, fins al dia 26 de març del 2015, s'havia produït un increment del 14% de la mortalitat respecte el 2014. (Abril 2015)

Observatori d'apps-Avís de radars. Estudi sobre apps d'avís de radars, que analitza sis aplicacions de pagament. Per a la seva avaluació es van realitzar proves de camp en diferents entorns (carretera i ciutat, principalment Barcelona i vies properes) i es va comprovar el seu comportament davant de diferents tipologies de radars i en diversos escenaris i condicions de conducció. També es va analitzar el nivell de distracció que l'ús d'aquestes aplicacions pot causar en el conductor. (Abril 2015)

Anàlisi de cadiretes infantils (SRI). Presentat l'estudi en què s'analitzaven 27 cadiretes, incloent-hi dos models de la nova normativa "i-Size". L'estudi del 2015 aplicava requisits tècnics més estrictes que en anys anteriors. Per exemple, s'han actualitzat els dummy i els sensors utilitzats en les proves de xoc, s'han aplicat els nous protocols d'assaigs en impacte lateral d'EuroNCAP i s'han actualitzat els criteris d'anàlisi de substàncies nocives segons les normes més recents aplicables a joguines i tèxtils. (Maig 2015)

Estudi sobre les distraccions en la conducció. Elaborada l'enquesta per conèixer els hàbits dels conductors i dels vianants en referència a la manipulació del telèfon intel·ligent en els desplaçaments urbans, així com la percepció del risc que tenen els mateixos usuaris de la via. A més, es van dur a terme observacions in situ per enregistrar l'ús en condicions reals tant de conductors com de vianants o de ciclistes.

Informe sobre la restricció de vehicles pesants a l'RCE (Xarxa de Carreteres de l’Estat). Presentat l'informe "Una proposta raonable: concentrem el trànsit de vehicles pesants a les carreteres més segures", en què es proposa el transvasament de vehicles pesants de les vies convencionals a autopistes o autovies en 24 trams de la Xarxa de Carreteres de l'Estat (RCE), aplicant un descompte del 50% als peatges per aquests vehicles. L'informe proposa aquesta mesura atenent als bons resultats del desviament de vehicles de la carretera N-II a l'AP-7. (Juliol 2015)

Observatori d'apps-Evitar distraccions. Informe sobre apps per a telèfons intel·ligents relacionades amb la mobilitat, en el qual es van analitzar les aplicacions que ajuden a evitar o minimitzar algunes distraccions al volant, en particular les derivades de comunicacions escrites i de veu.

Carretera N-340. Publicada nota del RACC en què es reclama a l'Administració una solució immediata als problemes d'accidentalitat de la N-340, un dels pitjors trams de la xarxa viària catalana, en què en els últims 5 anys hi ha hagut 66 morts, 17 d'ells durant l'any 2015. Es va dur a terme una acció a les xarxes socials perquè els ciutadans se sumessin a aquesta reclamació, amb el hashtag #N340SenseAccidents. El mes de novembre, el RACC va emetre una nota en què es qüestiona l'eficàcia de la proposta del Ministeri de Foment de construir nou rotondes a la N-340. (Juliol-novembre 2015)

Assessoria al FC Barcelona. Es realitzen adaptacions als treballs iniciats el 2014 per al FCB sobre l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada per les futures instal·lacions de l’"Espai Barça", a causa de nous canvis en la proposta urbanística de l'entorn.

Estudi sobre l'efecte de la radiació solar en la temperatura interior del vehicle. Presentat l'estudi realitzat, juntament amb l'automòbil club suís (TCS), per demostrar els riscos que comporten les altes temperatures que es poden arribar a assolir a l'interior d'un cotxe en ser exposat a la radiació del sol durant l'estiu. (Agost 2015)

Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic. Elaborat l'informe d'al·legacions a l'impost sobre emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, i presentat a l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Observatori d'apps-Aparcaments. Informe sobre apps per a telèfons intel·ligents relacionades amb la mobilitat. En aquesta ocasió s'han analitzat diferents aplicacions mòbils que faciliten diverses tasques relacionades amb l'aparcament: cercar, consultar informació, reservar, pagar... (Setembre 2015)

Embarassades i seguretat viària. Presentat l'estudi sobre els canvis en el patró de mobilitat durant l'embaràs i la sinistralitat entre les dones gestants i els seus fetus. L'estudi, que consta d'una anàlisi estadística i una enquesta d'opinió, es va realitzar amb la col·laboració del CatSalut (Emergències Mèdiques) i la Fundació Fars de Sant Joan de Déu. Es va elaborar un tríptic amb les principals conclusions i recomanacions que es va distribuir entre les visites al CAP de la xarxa de CatSalut. (Octubre 2015)

Auditories de túnels. Es van realitzar les inspeccions de 2 túnels de carretera executats per l'empresa concessionària Cedinsa: el túnel de Joanet a la C-25 i el túnel de Casserres a la C-16, amb un resultat de "molt satisfactori". Les auditories es van dur a terme amb els experts alemanys proporcionats per l'ADAC i s'emmarca en el test europeu de túnels del 2015.

Auditoria travessies (Sant Boi de Llobregat, Alcarràs, Cunit i Ripoll). Informe que es realitza regularment per avaluar la compatibilitat entre la funció urbana que desenvolupen les travessies per als residents i la funció que tenen per a aquells usuaris que hi transiten com a vies de pas de recorreguts interurbans. S'analitzen quatre aspectes bàsics: mobilitat, seguretat viària, adequació urbana i intensitat de trànsit de vehicles pesants. (Novembre 2015)

Estudi de la frenada autònoma d'emergència. En col·laboració amb l'empresa Bosch, es va presentar l'estudi i la demostració sobre els beneficis d'una de les tecnologies d'ajuda a la conducció amb més potencial per salvar vides per accidents de trànsit: el sistema de frenada autònoma d'emergència (AEB). Aquesta tecnologia està considerada pels experts com un dels avenços més significatius en matèria de seguretat dels vehicles des del cinturó de seguretat o el coixí de seguretat. (Novembre 2015)

EuroRAP. Elaboració del 13è estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP a Espanya. En aquesta edició s'han analitzat 1.386 trams de la xarxa viària espanyola, que representen 24.803 quilòmetres de la Xarxa de Carreteres de l'Estat (RCE) i concentren el 51% de la mobilitat total per carretera d'Espanya. (Desembre 2015)

iRAP. Projecte de revisió de qualitat de dades d’iRAP sobre carreteres a Mèxic. Es va aconseguir una adjudicació de l'Asian Development Bank per realitzar, en UTE amb l'enginyeria Eptisa, un projecte d'auditoria i millora de carreteres a l'Índia. (2015)

Pla Integral de Millora de la Senyalització de Catalunya. Elaborada l'auditoria de senyalització per al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. (2015)

Informe peatges. Realitzat un informe sobre els peatges i els ingressos que generen a Espanya, identificant territoris, autopistes i trams amb major generació d'ingressos. (2015)

Enquesta FIA sobre cotxe connectat. Participació en l'enquesta realitzada per la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA) sobre l'opinió dels usuaris davant el cotxe connectat i l'ús de les dades personals. L'estudi es va realitzar a més de 12.000 usuaris europeus (Espanya, França, Itàlia, Gran Bretanya, Alemanya, Bèlgica, Àustria, Finlàndia, Dinamarca, Holanda, Polònia i República Txeca), amb la col·laboració de diferents automòbils clubs. (2015)

Qualitat de l'aire i etiquetatge de vehicles contaminants. Elaborada una proposta d'anàlisi d'emissions reals contaminants del parc circulant a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. L'estudi es va acordar amb Barcelona Regional, l’AMB i l'Ajuntament de Barcelona. Els resultats permetran identificar els tipus de vehicles més contaminants i la seva antiguitat per dissenyar polítiques que millorin la qualitat de l'aire. (2015)

CAMPANYES

Campanya per millorar la seguretat viària de la gent grans, en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona. Campanya de col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona, la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA) i la FIA Foundation, centrada en la protecció de la gent grans, un dels col·lectius més vulnerables pel que fa a l'accidentalitat. Es van editar un total de 30.000 díptics amb missatges per als conductors i la gent gran, a més de 1.000 cartells amb els missatges de la campanya, elaborats conjuntament entre la Comissionada de la Gent Gran de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea de Seguretat i Mobilitat i la Fundació RACC. (Gener 2014)

iMobility Challenge. Campanya iMobility Challenge, llançada a Barcelona coincidint amb la inauguració del Saló RACC de l'Automòbil. La campanya, liderada per la FIA i cofinançada per la Comissió Europea, va tenir com a objectiu la promoció de les principals tecnologies per a una mobilitat més eficient i segura. L'esdeveniment va tenir lloc a les instal·lacions del FC Barcelona. (Octubre 2014)

Campanya de les Nacions Unides "My World". Participació en la difusió de l'enquesta internacional llançada per Nacions Unides "My World", per conèixer les prioritats de la població mundial. Una de les 16 propostes a triar era apostar per unes millors carreteres i serveis de transport. (2014)

Campanya de l'ús del casc de bicicleta a Barcelona. Presentació de la campanya de promoció de l'ús d'aquest element de protecció en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona i Clear Channel. La iniciativa incloïa accions com pintades de pictogrames amb el casc de bicicleta en carrils-bici, la col·locació d'un casc inflable gegant a l'Arc del Triomf de Barcelona amb el lema de la campanya i el regal de 1.100 cascos a estacions de Bicing, i difusió de missatges de la campanya en pantalles digitals, situades als accessos i les rondes de Barcelona. (Maig 2015)

ACTIVITATS D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ

Programa Joves i Conducció. Llançat el pack educatiu del programa Joves i Conducció en format multimèdia dirigit als professors d'ESO, de cicles formatius i de batxillerat. (2014)

Concurs "Joves i Conducció". Celebrada la 7a edició del concurs, en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), en què es van registrar 1.355 usuaris. Es van presentar un total de 825 treballs (321 relats, 155 vídeos i 349 fotografies). El lliurament de premis va tenir lloc el 19 de juny a la sala d'actes del RACC. (Juny 2014)

Concurs "Joves i Conducció". Celebrada la 8a edició del concurs, en col·laboració amb el Servei Català de Trànsit i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), en què han participat 1.612 joves, que han presentat un total de 1.271 treballs, entre fotos, vídeos i relats. A les vuit edicions celebrades hi han participat més de 10.000 alumnes de secundària i batxillerat. (Juny 2015)

Projecte ElectroCat de cotxe elèctric. Col·laboració en el campionat ElectroCat, organitzat pels ajuntaments de la Riera de Caldes. Aquest projecte compta amb el cofinançament del Servei d'Ocupació Català (SOC) i amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Sabadell i Província de Barcelona i les empreses Honda, Infranor-Mavilor i Tempel Group. El campionat es va desenvolupar entre diversos equips que havien de dissenyar i fabricar el xassís d'un vehicle de quatre rodes.

Projecte Learning E-Mobility (LEMO). Participació en el projecte europeu en consorci amb altres entitats per dur a terme activitats de formació a formadors (Learning E-Mobility, LEMO), per dissenyar un paquet d'educació secundària i cicles formatius de grau mitjà sobre electromobilitat, dins de la convocatòria europea Erasmus+ . El projecte es va iniciar l'últim trimestre del 2014 i té una durada de 2 anys.

El RACC va acollir una reunió del consorci en què es va realitzar una de les sessions formatives d'una setmana de durada per a explicar el model de desenvolupament de l'electromobilitat de Barcelona a altres països europeus.

JORNADES

10a Jornada AMTU sobre mobilitat. Participació a la taula rodona sobre "Com ha afectat la crisi a la mobilitat en vehicle privat?", Organitzada per l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà. Es van dur a terme diverses sessions sobre gestió de la mobilitat, tecnologies i vehicles, i una sessió dedicada a temes més concrets, com la reforma de la pl. Catalunya, serveis de transport "a la carta", la millora de la xarxa de transport públic de Sabadell, o el sistema metropolità d'aparcaments segurs de bicicletes Bicibox, entre d'altres. (Abril 2014)

VI Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit. Participació a la taula rodona sobre "Investigació i tecnologia aplicada a la seguretat viària", en el marc del Congrés Internacional sobre Polítiques Europees de Trànsit, organitzat pel Servei Català de Trànsit, i que se centrava en els plans estratègics de seguretat viària que es treballen a tot Europa. (Maig 2014)

Workshop iRAP. Workshop sobre iRAP celebrat juntament amb la Generalitat de Catalunya. Les sessions es van celebrar a les instal·lacions del Departament de Territori i Sostenibilitat, van assistir-hi delegats del Regne Unit, d’Austràlia, de Dinamarca i d’Eslovènia que van discutir estratègies de millora de les infraestructures i best practice amb Catalunya. (Maig 2014)

Jornada sobre Superilles. La Fundació RACC, juntament amb el Col·legi d'Enginyers de Camins, va organitzar una jornada-debat sobre Superilles, amb la participació d'experts i responsables de l'Ajuntament de Barcelona. (Juliol 2014)

LIVE. Participació en una taula rodona a l'Smart City Expo World Congress, amb la presència del Sr. Samuelle Furfari, assessor de la Direcció General Adjunta de la Direcció General d'Energia de la Comissió Europea, entre d'altres membres de la plataforma LIVE. (2014)

Fòrum Barcelona de Seguretat Viària "Motos i valoració del risc". Celebrat el XXI Fòrum de Seguretat Viària, en el qual es van abordar les conseqüències i els reptes de la integració dels vehicles de dues rodes en la mobilitat urbana a partir de l'espectacular augment del parc de motos i ciclomotors a Barcelona durant l'última dècada. (Novembre 2014)

Conferència Internacional HeERO-2. Participació a la I Conferència Internacional final sobre el projecte europeu HeERO-2, en què es van destacar els resultats del projecte i on cada país pilot va compartir les seves experiències. Es va assistir a una demostració del sistema eCall de trucada automàtica d'emergència per a vehicles. (Novembre 2014)

XXII Fòrum Barcelona de Seguretat Viària. Celebrada la 22a edició del Fòrum sota el títol de "Convivència i seguretat viària, un repte compartit". Els ponents de la jornada van abordar el tema de la convivència en l'espai públic a partir d'exemples de solucions innovadores que ciutats de tot el món estan implementant a favor del respecte, el compromís i la convivència en l'entorn urbà. El RACC va presentar el seu estudi sobre Feminitzar la conducció. (Novembre 2015)

LIVE. Participació a la jornada de Mobilitat Sostenible en el marc del III Congrés Mediterrani d'Eficiència Energètica i Smart Green Cities a Tarragona.

PARTICIPACIONS

Comissions de seguretat viària. Participació a les reunions del Consell Superior de Trànsit i Seguretat viària de la DGT, així com en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària i el grup de la motocicleta del SCT, i el Pacte per la Mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona.

Pla de Mobilitat Urbana. Participació en els grups de treball establerts al Pacte per la Mobilitat per preparar el Pla de Mobilitat de Barcelona 2013-2018. La Fundació va elaborar una enquesta adreçada a 3.000 contactes RACC per conèixer la seva opinió sobre la mobilitat a la ciutat. (2014)

Pla Metropolità de Mobilitat Urbana. Assessorament de coordinació i coherència tècnica dels diferents grups de treball que participen al Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU), de l'AMB. (2014)

Conveni Clúster d'Eficiència Energètica. Signat un conveni per formar part del Clúster d'Eficiència Energètica, que agrupa empreses que dins de les seves activitats ofereixen, promocionen o desenvolupen productes o serveis relacionats amb l'eficiència energètica, amb l'objectiu de fomentar la seva innovació en diferents àrees: edificació, mobilitat, serveis públics i indústria. (2014)

Plataforma LIVE de promoció de la mobilitat elèctrica. Incorporació del RACC com a membre de la plataforma LIVE (Logística per a la Implementació del Vehicle Elèctric) per donar el seu suport a la promoció de la mobilitat elèctrica. L'objectiu d'aquesta plataforma publico-privada és impulsar el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a la ciutat de Barcelona i al conjunt de l'Àrea Metropolitana.

HeERO-2. Participació en el consorci de la prova pilot d’eCall a Espanya al costat de la DGT, ITS Espanya, Telefónica, Ericsson, NZI, CTAG, Ficosa, GMV, CEIT, Cartif, i els centres 112 de Galícia, de Castella-Lleó, de Madrid i de la Comunitat Valenciana, entre altres.

EuroRAP/iRAP. S'ha participat a l'Assemblea General d'EuroRAP, així com a les reunions del Board of Directors, mentre que pel que fa a projectes, s'ha presentat una oferta conjunta amb l'enginyeria Eptisa per realitzar un projecte a l'Índia.

Etiquetatge de vehicles. Participació al grup de treball establert per la DGT i el Ministeri de Medi Ambient per a la definició de les etiquetes que rebran els vehicles (turismes, furgonetes, motos i camions) en funció de la contaminació que generen, cosa que permetrà als municipis aplicar polítiques d'incentivació dels vehicles més nets així com restriccions per als més contaminants.

Conducció Autònoma i Connectada. Participació al grup de treball de l'Ajuntament de Barcelona BBCAD (Barcelona Board for Cooperative and Automated Driving) dins del qual s'estan realitzant propostes a projectes europeus per implantar una zona de proves de vehicles autònoms al Fòrum de Barcelona. El RACC participa com a impulsor de l'àrea d'usuaris (acceptació, requeriments, HMI...) així com a proveïdor d'informació de trànsit per gestionar l'àrea automatitzada. Altres partners són l'Ajuntament de Barcelona, la UPC, Applus Idiada i Cellnex (Abertis Telecom).

MOBiNET (Comissió Europea). Participa al projecte de disseny d'una arquitectura digital única d'intercanvi de serveis de mobilitat a tot Europa. Es va iniciar el gener del 2013 i la seva finalització està prevista per l’agost de 2016.

Projecte CODECS (Comissió Europea). Inici del projecte europeu de suport a activitats de promoció de les tecnologies cooperatives vehicle-infraestructura (V2I). Es mapejaran les tecnologies desplegades per a Europa i es debatrà com compartir millors pràctiques entre els diferents agents del sector. El projecte té una durada de 3 anys. (Maig 2015)

Projecte "RACC Connected Car". Al llarg de l'any s'ha dut a terme el projecte Connected Car, subvencionat per la FIA per a la realització de diagnosi remota d'avaries amb un grup de socis RACC voluntaris, que van instal·lar un dispositiu en els seus cotxes i van provar personalment el servei. (2015)

RIS3CAT. També s'ha presentat un projecte d'R+D dins del programa RIS3CAT sobre identificació de patrons d'avaries en funció del model de vehicle i la seva antiguitat i quilometratge, així com altres dades generades pel mateix vehicle, de cara a millorar els diagnòstics d'avaries del departament d'Assistència Mecànica. (2015)

ALTRES

MobiNews núm. 50. Publicat el número 50 del butlletí MobiNews. Des del seu inici aquest butlletí ha intentat reflectir d'una manera amena però rigorosa l'evolució de la mobilitat sostenible als entorns espanyol i europeu, recollint tant l'activitat del RACC i la seva Fundació com estudis i notícies d'interès d'altres entitats. (Gener 2014)

Parlament de Catalunya. Compareixença de la Fundació RACC, davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària. Es va fer una presentació dels objectius de la Fundació, les accions dutes a terme relacionades amb les persones i les prioritats actuals, com són l'accidentalitat en motos, en via urbana i la relació d'alcohol i conducció; l'estat i la gestió de les infraestructures; i el vehicle connectat. (2014)

CRS Toolkit. La FIA va adjudicar a la Fundació RACC un contracte per a la producció d'una eina en línia per a la resta d'automòbils clubs a nivell mundial, que inclou continguts i materials per dur a terme campanyes i estudis que afavoreixin l'ús de cadiretes infantils als cotxes, així com legislació per l'obligatorietat del seu ús allà on no hi hagi encara. El projecte va ser completat i lliurat a la FIA al llarg del 2015, i estarà a disposició de clubs de tot el món a partir del 2016.

Accidentalitat a Barcelona. Col·laboració amb el Big Data Center of Excellence del centre BarcelonaDigital, per analitzar els accidents greus i mortals de l'àmbit urbà de Barcelona (interior de rondes) amb tècniques de Big Data, que permeten elaborar conclusions per a la reducció de l'accidentalitat a la ciutat.

Premi a la Col·laboració "La teva visió és la teva vida" de l'associació Visión y Vida. L'associació Visión y Vida va concedir al RACC el Premi a la Col·laboració "La teva visió és la teva vida", per la contribució del club a l'assoliment dels objectius d'aquesta organització. El RACC i Visión y Vida van col·laborar en l'elaboració i difusió d'estudis sobre la importància d'una bona salut visual dels conductors en la seguretat viària. El 2015 s'ha reprès aquesta col·laboració per tornar a actualitzar les dades de l'estudi del 2011.

Conveni amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya. Signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya amb la finalitat d'estudiar dades provinents dels tests que es realitzen als Centres de Reconeixement de Conductors homologats per la DGT. L'objectiu és poder suggerir mesures de millora en la realització dels tests a través de la detecció de diferències entre usuaris per edat/gènere.

Via Directa. Al llarg de 2014 es van rebre un total de 218 reclamacions de ciutadans, un 11% més que el 2013.

Via Directa. Al llarg de 2015 es van tramitar unes 131 reclamacions. Realitzat el conveni entre el RACC i la Diputació de Barcelona per a la gestió d'incidències d'aquesta administració pública.

Nova web de la Fundació RACC. A principis de 2015 es van iniciar els treballs, juntament amb el departament de canal web, de definició de formats i continguts del nou web de la Fundació RACC. Està previst que la nova web de la Fundació RACC estigui operativa el 2016.

20è aniversari de la Fundació RACC. El mes d'abril es va celebrar el 20è aniversari de la constitució de la Fundació RACC amb un acte institucional al qual va assistir l'alcalde de Barcelona. (Abril 2015)

Cas Volkswagen. En el segon semestre de 2015 es va descobrir un frau comès pel fabricant Volkswagen, que va instal·lar un programari en milions de vehicles per superar les proves del test d'homologació d'emissions contaminants. La Fundació RACC, en coordinació amb els departaments de Comunicació, canal web, Assessoria Jurídica i Atenció al Soci, va elaborar un llistat de "preguntes freqüents" que ha estat publicat a la web per mantenir informats els socis afectats.

Cas Volkswagen. Coordinació amb la FIA i altres clubs europeus (ADAC, ANWB, ACI, TCS, ÖAMTC) per dur a terme tests abans i després de les reparacions d'alguns vehicles afectats, amb la finalitat de determinar si el fabricant altera les prestacions dels vehicles durant la reparació, i actuar en conseqüència en defensa dels drets de reclamació dels usuaris afectats. A més, també s'està treballant a nivell internacional perquè la normativa europea sigui més robusta en el futur i no es produeixin aquests fraus.

I-CVUE (Incentives for Cleaner Vehicles in Urban Europe). La Fundació va ser seleccionada per la Comissió Europea dins d'un consorci (juntament amb Bosch, Transport for London, Agència Energia Àustria, etc.) per desenvolupar el projecte I-CVUE entre el 2014 i el 2016, en el marc del programa europeu Intelligent Energy Europe. El projecte consisteix a realitzar auditories a flotes de vehicles d'empresa per avaluar la conveniència i el cost d'una migració des de vehicles de combustió a vehicles de propulsió elèctrica o híbrida. (2014)

Projecte CARMEN. Al llarg del 2015 s'han continuat els treballs d'integració dels convertidors en el vehicle, així com els endolls per proporcionar càrregues a vehicles elèctrics sense bateria. A finals d'any es va fer una pròrroga del contracte amb el CDTI a causa d'avaries ocorregudes que han retardat les tasques. Està prevista la finalització del projecte al juny del 2016.

Projecte smartCEM. La seu del RACC a Barcelona va acollir l'esdeveniment final de smartCEM, un projecte europeu centrat en la promoció de la mobilitat elèctrica. En els tres anys d'implantació del projecte es van desenvolupar i provar diversos serveis per a vehicles elèctrics a les ciutats pilot de Sant Sebastià, Barcelona, Newcastle i Reggio Emilia. El servei no ha tingut continuïtat per falta d'usuaris, que alhora s'ha vist provocada per una oferta de motos limitada. (Febrer 2015)

Conducció Autònoma. El RACC participa al grup de treball de l'Ajuntament de Barcelona BBCAD (Barcelona Board for Automated and Cooperative Driving) en el qual s'estan realitzant propostes de participació en projectes europeus per implantar una zona de proves de vehicles autònoms al Fòrum de Barcelona. El RACC participa com a impulsor de l'àrea d'usuaris (acceptació, requeriments, HMI...) així com a proveïdor d'informació de trànsit per gestionar l'àrea automatitzada. Altres partners són la UPC, Applus Idiada i Cellnex (Abertis Telecom).

Col·laboració amb la DGT. Al primer semestre de l'any s'ha col·laborat amb la Direcció General de Trànsit en la redacció de la primera instrucció de trànsit que regula les proves amb vehicles autònoms en trànsit obert, tal com ja s'ha fet en altres països europeus com el Regne Unit o Holanda.

Infotransit. A principis de novembre del 2014 el RACC va guanyar la contractació per part del Servei Català de Trànsit del servei de provisió de dades de trànsit (temps de recorregut a la xarxa de carreteres i velocitats mitjanes de circulació). Es tracta d'una de les primeres experiències en què una administració pública es proveeix d'informació de trànsit provinent del sector privat, complementant així l'enfocament tradicional consistent en el desplegament dels seus propis sensors per a la captació de fluxos de trànsit.

Projecte CAFFENE. Presentada la proposta del projecte europeu de col·laboració en el marc del Horizon 2020, en la temàtica "Transformació de l'ús de vehicles de combustibles convencionals en àrees urbanes". En el projecte es va dur a terme una anàlisi de les mesures i polítiques aplicades amb l'objectiu d'augmentar l'ús de vehicles de combustibles alternatius.

Projecte HeERO-2 (Comissió Europea). El projecte pilot d'implantació de l’eCall a Espanya va acabar detectant els principals obstacles per posar en marxa el servei, fonamentalment pendent de decidir l'organització final dels centres 112 autonòmics que reclamen la recepció automàtica de les emergències, enfront del model inicial que posava el centre receptor de la DGT com a filtre previ.

Projecte Bahoris. La Fundació RACC va ser contractada per emetre un dictamen sobre l'impacte en seguretat viària que tindria un nou desenvolupament de barrera de seguretat de formigó en carreteres. (2014)

Programa H2020 (Comissió Europea). Dins el programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, s'han publicat diferents convocatòries de projectes a les que el RACC ha acudit en diversos consorcis. En acabar el 2015, el RACC ha estat adjudicat amb el projecte INLANE (millora de la navegació d'alta precisió carril a carril), i està pendent de l'adjudicació dels següents: ADAS&ME, X-City, FEST, ADVICE (projectes centrats en conducció cooperativa i autònoma i les seves interaccions amb l'usuari a nivell d'acceptació, interfície tecnològica i aspectes legals i de propietat de dades).

PARTICIPACIÓ EN GRUPS DE TREBALL INTERNACIONALS

Grups de treball i projectes de la FIA

• Transport & Mobility: Grup de treball sobre polítiques de mobilitat en el transport a nivell europeu, incloent fiscalitat de l'automòbil, peatges i eurovinyeta, electromobilitat, etc. En aquests moments estan preparant un estudi sobre la contribució fiscal dels conductors a cada país europeu, de cara a participar en les discussions futures sobre pagament per ús d'infraestructures.

• Legal & Consumer Affairs: Aspectes de protecció al consumidor a nivell europeu, incloent la implementació de l’eCall, i l'accés a les dades del consumidor. També es revisa el marc jurídic pel que fa a l'accés a la informació de reparació del vehicle, a la nova directiva d'assegurança dels vehicles de motor, entre d'altres.

• Technical: Coordinació sobre aspectes tècnics de l'automòbil, especialment sobre emissions contaminants, CO2 i seguretat. També inclou coordinació en matèria de tests realitzats per l'ADAC (pneumàtics, bateries, crashtest, etc.). Actualment s'està treballant en una norma ISO que defineixi un accés remot regulat i segur a les dades del vehicle per part de terceres parts degudament certificades. També la FIA està duent a terme un estudi que posarà a l'abast dels clubs sobre a quines dades es pot accedir remotament en un vehicle, i una enquesta a consumidors sobre el coneixement i les percepcions que tenen sobre la qüestió.

• Connectivity Working Group: Grup de treball que busca identificar possibles sinèrgies i interessos comuns a defensar en el marc de la creixent connectivitat dels vehicles (privacitat, accés i propietat de les dades, serveis a tercers). L'activitat ha quedat restringida a temes de polítiques europees, atès que ARC també està treballant tot el relacionat amb els aspectes de provisió de serveis B2B a les marques d'automòbil. La FIA està elaborant un estudi sobre el volum real de negoci dels serveis connectats al vehicle.

• FIA Policy Commission: Comissió de treball a nivell mundial sobre aspectes de polítiques de mobilitat i seguretat viària que s'han d'impulsar des de la FIA.

• Coordinació Group: Grup de coordinació de continguts del Euroboard.

• Euroboard: Grup de decisió d’afers públics de la FIA Regió 1.

Grups de treball d’ERTICO

• Supervisory Board: Consell d'administració d’Ertico.

• Strategy Committee: Comitè sobre l'estratègia que ha de seguir Ertico en els diferents camps en què treballa.

• Traffic Management 2.0: Grup de treball sobre gestió del trànsit amb dades generades fora de l'administració, en general, i per als usuaris en particular.

Comunicació


La mobilitat, de plena actualitat

La mobilitat de les persones torna a ser un tema d’actualitat diària als mitjans de comunicació, en gran part perquè ha esdevingut notícia davant l’estancament progressiu en la millora de la seguretat viària al nostre país, i també a causa dels grans reptes de futur que suposa assolir una nova cultura per moure’ns de forma més sostenible, connectada i assequible.

És per això que els estudis i l’opinió de la Fundació RACC continuen sent un referent de primer ordre per als mitjans de comunicació i per a la societat en general.

La gran feina de difusió que fan els periodistes ens permet traslladar a l’usuari (ja sigui conductor, vianant, motorista, ciclista, etc.) els actius de la Fundació d’una forma rica i entenedora.

En aquests dos anys s’han realitzat accions comunicatives vinculades a la mobilitat connectada (estudi sobre la connectivitat entre els smartphones i els vehicles), a la mobilitat sostenible (estudi sobre els preus de les benzines, sobre les ciutats més congestionades, etc.) i a la mobilitat segura (estudi sobre l’accidentalitat de les motos, balanç dels repunts d’accidentalitat viària, campanya per promoure l’ús del casc entre els ciclistes, l’estudi EuroRAP que avalua el risc d’accidentalitat a les carreteres espanyoles i catalanes, etc.). I tot això, sense oblidar auditar diferents infraestructures viàries, com ara les travesseres urbanes de diferents localitats catalanes, cosa que ha permès disposar d’un rànquing exhaustiu de les millors i les pitjors travesseres.

La defensa dels usuaris continua sent una de les columnes vertebrals de la Fundació, i en aquests anys hem denunciat públicament –gràcies al rigor de les xifres– el frau de quilometratge que en l’actualitat es dóna en la venda dels vehicles d’ocasió. També hem aconsellat a les embarassades què cal fer perquè la seva mobilitat sigui al màxim de segura durant aquesta etapa de la seva vida, i hem continuat fent públics els informes d’avaluació de les darreres novetats de sistemes de retenció infantil (SRI), entre altres qüestions.

Però si hi hagut un tema de denúncia en el qual hem centrat el màxim d’esforços ha estat l’alta accidentalitat de la N-340. La Fundació RACC ha manifestat per totes les vies possibles que cal actuar urgentment en aquesta via, atès l’alta circulació de vehicles pesants. La Fundació també ha presentat en roda de premsa la proposta de desviació dels camions de les carreteres convencionals a les carreteres més segures (les autopistes i les autovies).

El RACC i la FIA

Les relacions de la Fundació RACC amb la Federació Internacional de l’Automòbil (FIA) i altres clubs automobilístics es reforcen any rere any, la qual cosa s’ha palesat en l’encàrrec que la FIA va fer al RACC d’organitzar la jornada iMobility Challenge. Una jornada que va consistir en una presentació dels principals sistemes intel·ligents per a vehicles a legisladors, professionals de la indústria i experts en mobilitat. Entre les tecnologies que s’hi van poder provar va destacar el sistema de frenada d’emergència autònom (AEB). La cita va comptar amb la presència de Jean Todt, president de la Federació Internacional de l’Automòbil; María Seguí, directora de la Direcció General de Trànsit (DGT); Pere Torres, secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya; i Frank Seidel, president del Grup Bosch a Espanya i Portugal.

La comunicació de la Fundació, en xifres

En resum, durant els anys 2014-2015, a la Fundació RACC hem portat a terme 24 rodes de premsa, al RACC hem emès més de 176 notes de premsa i hem atès 887 peticions d’informació o d’entrevistes per part dels mitjans de comunicació, 532 de les quals corresponen a temes vinculats a la Fundació RACC (un 60% del total).

Igualment, la sala de premsa del RACC continua sent una aliada per als professionals de la comunicació oferint-los possibilitats de consulta i recursos multimèdia (vídeos, podcasts i fotografies), aspectes imprescindibles per al seu dia a dia.

Tota la informació emesa per la Fundació també ha estat recollida al butlletí MobiNews, que ha aconseguit consolidar-se com una publicació de referència en l’àmbit de la mobilitat sostenible gràcies als esments de temes internacionals i als articles propis.

Els webs de la Fundació també s’han consolidat com a font de consulta, cadascun en el seu àmbit d’actuació. Destaca el web RACC Informació Pràctica –orientat a oferir consells a usuaris sobre la seva mobilitat quotidiana, amb més de 919.422 de pàgines vistes durant aquests anys.

Les xifres de la comunicació de la Fundació RACC el 2014-2015

• Més de 300 mitjans assistents a les rodes de premsa
• 24 rodes de premsa
• 532 peticions d’informació o entrevistes a la Fundació (de les 887 rebudes a tot el RACC)
• 919.422 pàgines vistes de webs de la Fundació RACC

Els webs de la Fundació

Informatius
Fundació RACC
RACC Informació pràctica
Tribunes de la Mobilitat

De servei
RACC Infotransit
Butlletí MobiNews
Via Directa

Educatius
Concurs “Joves i Conducció”
Programa Joves i Conducció
RACC Educa

Campanyes
Full de rescat
2016 Fundació RACC

Av. Diagonal, 687
08028 Barcelona
www.fundacioracc.cat
ISSN 2013-4371