Què és la Fundació RACC

La Fundació RACC, un referent en seguretat viària i mobilitat
La Fundació RACC és una entitat sense ànim de lucre que fomenta tot tipus d’activitats de promoció, recerca i difusió relacionades amb la mobilitat, amb l’objectiu principal de millorar la qualitat de vida de les persones en tots els mitjans de transport que utilitzen per desplaçar-se. Des que es va constituir, el 1994, la Fundació RACC és un dels referents principals en matèria de mobilitat i exerceix la seva capacitat d’anàlisi i comunicació per provocar millores concretes i consensuades sobre la matèria.

Per assolir els seus objectius, la Fundació genera nou coneixement en mobilitat mitjançant la realització de projectes, plans estratègics, auditories i estudis de mobilitat, tant en l'àmbit local com en l'internacional. Alhora, impulsa campanyes de conscienciació, formació i educació sobre les qüestions clau de la mobilitat, i exerceix una funció de defensa i protecció dels interessos dels usuaris.

La Fundació ha renovat el seu compromís històric de contribuir al debat sobre quin i com ha de ser el model de mobilitat que demanen les noves realitats social, econòmica, tecnològica i urbana del segle XXI. Amb aquesta finalitat, ha dividit les seves prioritats a curt termini en cinc grans objectius:

- Mobilitat segura
- Mobilitat sostenible
- Mobilitat assequible
- Mobilitat connectada
- Mobilitat intermodal

Equip


La Fundació RACC està formada per un equip multidisciplinari de tècnics experts en els diferents àmbits d'actuació de la institució.

- Lluís Puerto, director de la Fundació RACC
- Carme Gibert, responsable de programes
- Marc Fíguls, tècnic de mobilitat
- Alba Rey, tècnica de mobilitat
- Martí Massot, tècnic de mobilitat i projectes ITS
- Guillem Bernatallada, tècnic de projectes ITS
- Núria Ubach, assistant
- Raimon Soler, documentalista

Segueix-nos a:

La Fundació RACC a les xarxes

@Copyright 2018 RACC Automòbil Club | Crèdits