Memòria Fundació RACC 2016

Què és la Fundació RACC?


La Fundació RACC, un referent en seguretat viària i mobilitat

La Fundació RACC és una entitat sense ànim de lucre que fomenta tot tipus d’activitats de promoció i difusió de la cultura automobilística amb l’objectiu d’influir positivament en l’actitud dels conductors, protegir els interessos dels usuaris i millorar la qualitat de vida dels ciutadans en relació amb la mobilitat. Des que es va constituir, el 1994, la Fundació RACC és un dels referents principals en matèria de mobilitat i exerceix la seva capacitat d’influència per introduir millores concretes i consensuades sobre la matèria.

Per assolir els seus objectius, la Fundació genera nou coneixement en mobilitat mitjançant la realització de projectes, plans, auditories i estudis de mobilitat, tant en l'àmbit local com en l'internacional. Alhora, impulsa campanyes de conscienciació, formació i educació sobre les qüestions clau de la mobilitat i exerceix una funció de defensa i protecció dels usuaris.

La Fundació ha renovat el seu compromís històric de contribuir al debat sobre quin i com ha de ser el model de mobilitat que demanen les noves realitats social, econòmica, tecnològica i urbana del segle XXI. Amb aquesta finalitat, ha dividit les seves prioritats a curt termini en quatre grans objectius:

Mobilitat segura: conductors, vehicles i vies segures.
Mobilitat sostenible: aire net i sa, eficiència energètica i propulsions alternatives.
Mobilitat intel·ligent: conductors informats i connectats.
Mobilitat assequible: rebaixar els costos de la mobilitat, i transport públic i col·lectiu intel·ligent.

EQUIP

La Fundació RACC està formada per un equip multidisciplinar de tècnics experts en els diferents àmbits d'actuació de la institució.

Miquel Nadal, director de la Fundació RACC
Lluís Puerto, mànager tècnic de la Fundació RACC
Carme Gibert, responsable de programes
Marc Fíguls, tècnic de mobilitat
Alba Rey, tècnica de mobilitat
Martí Massot, tècnic de mobilitat i projectes ITS
Guillem Bernatallada, tècnic de projectes ITS
Josep Laborda, tècnic de projectes ITS
Núria Ubach, assistant
Raimon Soler, documentalista

Presentació


Aquesta memòria –en paper i en format digital– recull de forma exhaustiva les activitats de la Fundació RACC durant el 2016. És, en aquest sentit, testimoni de les grans qüestions de mobilitat al nostre país i de la forma com la Fundació les ha entomades. 

La mobilitat és, per definició, un fenomen canviant. Passa, però, que tot apunta al fet que en l’actualitat estem davant d’un canvi de paradigma que pot fer que en deu anys la forma de moure’ns canviï de forma profunda: la connectivitat generalitzada dels vehicles, el recurs majoritari a l’electricitat com a font de propulsió dels vehicles, els nous esquemes de mobilitat col·laborativa o, una mica més enllà a l’horitzó, la popularització dels vehicles autònoms perfilen un futur molt diferent i millor, on la mobilitat haurà de ser més segura, més eficient i més neta. 

Diu Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, que sovint tendim a sobreestimar els canvis a curt termini i que, en canvi, ens costa anticipar els canvis a deu anys vista. Una cosa així pot estar passant amb la mobilitat: a vegades pensem que els canvis són imminents i aquesta precipitació ens porta a no apreciar –i, el que és pitjor, a no entendre– la magnitud de la transformació de fons que està tenint lloc. 

En aquest context de canvi, la Fundació pretén ser un instrument que ajudi a tenir un coneixement de les qüestions més immediates que afecten la mobilitat i, alhora, que permeti entendre i tenir en compte les tendències a més llarg termini. Per això ens interessen des de qüestions tan puntuals com els preus dels pàrquings a les ciutats europees i la seguretat de les cadiretes infantils que surten al mercat, fins a fenòmens molt més de fons, com la concepció de la mobilitat com a servei o les tecnologies digitals que permeten la connexió entre els vehicles i les infraestructures, fent que la mobilitat sigui cada cop més intel·ligent

Trobar un bon equilibri entre temes de present i de futur és, segurament, el principal repte que té la Fundació a l’hora de dissenyar i executar el seu programa d’activitats. Per sort, per fer aquesta feina compta amb un equip molt qualificat i dedicat, que no només aporta els seus grans coneixements tècnics, sinó que, sobretot, hi posa entusiasme i passió. Aquest és, segurament, el secret que ha fet possible que la Fundació sigui un referent de mobilitat a Catalunya, Espanya i Europa.A tots els membres de l’equip de la Fundació, la meva felicitació i el meu agraïment. 

Miquel Nadal
Director de la Fundació RACC

Editorial


Josep Mateu
President del RACC


Preparats per liderar la mobilitat del futur

En un entorn on les ciutats no deixen de créixer, i que previsiblement el 2050 acolliran el 66% de la població mundial, on la tecnologia està transformant la vida quotidiana de les persones i està convertint els vehicles connectats i autònoms en realitat, i on les energies netes s’estan avançant per fer que la manera de moure’s sigui cada cop més respectuosa amb el medi ambient, la mobilitat esdevé un dels reptes prioritaris per a la nostra societat.

En aquest context, com ha fet al llarg dels seus 110 anys d’història, el RACC té l’objectiu d’estar al costat de les persones. La seva vocació és ajudar la societat a construir una mobilitat cada cop més segura, més àgil, més sostenible i més assequible.

Per aquest motiu, el Club treballa en tots els àmbits de la mobilitat, pensant en com es mouen les persones i que ho fan en funció de les seves necessitats, del moment o del lloc, amb transport públic, a peu, amb cotxe, amb bicicleta o amb moto, amb mitjans propis, compartits o públics.

L’anàlisi i l’estudi de la realitat, la diagnosi dels problemes, les alternatives i les solucions, les propostes concretes, les accions a curt i a llarg termini, valorant sempre les conseqüències socials, reflecteixen la manera que té el RACC de contribuir a millorar la mobilitat.

El 2016 ha estat un any intens i en aquesta publicació trobaran un resum de les accions més destacades de la Fundació RACC. L’estudi de les distraccions i l’ús del mòbil, les accions de denúncia sobre la insostenible situació de l’N-340 a Catalunya, que acumula 9 morts més en un any davant la passivitat de l’administració, el cost de les congestions de trànsit, el debat i l’estudi de l’impacte de la connexió del tramvia per la Diagonal a Barcelona i els projectes d’innovació i projecció internacional en què participa el RACC, com a membre de la Federació Internacional de l’Automòbil, són alguns dels projectes duts a terme.

Amb una visió global, oberta i de futur, el RACC té el ferm propòsit de liderar la transformació de la mobilitat, treballant amb el màxim rigor, la màxima exigència i la màxima col·laboració amb tots els implicats, per millorar la qualitat de vida de les persones.

Accions


ESTUDIS

Anàlisi de l’accidentalitat del 2015
Gener 2016
Informe sobre les dades de la sinistralitat a Catalunya i Espanya durant el 2015.

Estudi de distraccions
Gener 2016
Estudi sobre l’ús dels smartphones (telèfons intel·ligents) entre conductors, motoristes i vianants. L'informe actualitza les dades de la incidència de l’ús de mòbil en les distraccions al volant de l'estudi “Distraccions: un risc no percebut” (2008). Aquesta nova investigació constava d'una enquesta online i d'observacions in situ a la ciutat de Barcelona.

Estudi comparatiu d’aplicacions relacionades amb l'aparcament
Gener 2016
Publicat l’estudi que analitza vuit aplicacions relacionades amb l'aparcament, amb diverses funcionalitats principals: des de consultar informació a reservar i pagar l'estacionament. L'anàlisi forma part de l'observatori d'apps de la Fundació RACC, que avalua les aplicacions per a mòbils relacionades amb diversos àmbits de la mobilitat.

Comparativa d’apps de conducció segura i sostenible
Gener 2016
Estudi en el qual s’han analitzat cinc apps de conducció segura i sostenible. Les característiques específiques d'aquesta tipologia d'aplicacions han requerit adaptar el protocol RACC d'avaluació d'aplicacions.

Estudi sobre l'impacte d'implantar carrils bus-VAO als accessos a Barcelona
Febrer 2016
Presentació de l’estudi que analitza l'impacte de la implantació dels carrils bus-VAO als accessos a Barcelona, per determinar en quines vies poden resultar més efectius.

Informe sobre el cost de l'estacionament a Espanya i a Europa
Febrer 2016
Estudi comparatiu de les tarifes d’aparcament a les zones blaves de Madrid, Bilbao, Sevilla, Sant Sebastià i Barcelona.

Impacte del turisme sobre la mobilitat-restricció d’autocars turístics
Març 2016
Estudi que avalua els efectes del turisme en la mobilitat a Barcelona i que, alhora, aporta solucions perquè la mobilitat urbana sigui útil i eficient, tant per als residents com per als turistes.

Operació sortida per Setmana Santa
Març 2016
Informe amb les dades d’accidentalitat del primer trimestre de l’any, i recomanacions del RACC amb motiu de l’operació sortida de Setmana Santa.?

Auditoria de senyalització d’orientació urbana a Lleida
Abril 2016
Informe en el qual s’ha avaluat la senyalització de 100 itineraris de la província de Lleida (equipaments de servei, elements de valor turístic, cultural o empresarial, i principals punts de sortida de la ciutat).

Estudi d’elements reductors de velocitat en zona urbana
Maig 2016
Publicat l’estudi que analitza els avantatges i els inconvenients dels elements reductors de velocitat implantats als nuclis urbans de Catalunya i d'Espanya.

Balanç de sinistralitat durant els mesos d’estiu
Setembre 2016
Informe amb les dades d’accidentalitat dels mesos d’estiu a Espanya, comparant-les amb les dels últims cinc anys.

Auditoria de la senyalització dels límits de velocitat
Juliol 2016
Auditoria Senyalització dels límits de velocitat a les carreteres catalanes, que avalua els límits de velocitats actuals en diferents trams de les vuit vies catalanes més transitades. S'han analitzat un total de 407 quilòmetres de via, 293 senyals de límit de velocitat i 19 senyals d’avís de radar.

Auditoria de la senyalització a la Costa Brava
Juliol 2016
Auditoria que ha avaluat la senyalització urbana de les principals localitats turístiques de la Costa Brava (Roses, l’Escala, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Lloret i Blanes). L’estudi revela que la senyalització ha de millorar substancialment en factors com la continuïtat i la comprensió dels senyals dels elements d’interès de cada municipi.

Auditoria sobre la mobilitat durant els grans esdeveniments a Barcelona
Maig i setembre 2016
Auditoria de mobilitat que avalua l’accessibilitat a esdeveniments urbans massius, com el festival Primavera Sound i el Piromusical de la Mercè.

La congestió als corredors d'accés a Barcelona
Setembre 2016
Auditoria de mobilitat que quantifica els nivells de congestió als accessos a Barcelona i les seves conseqüències a diversos nivells. L'estudi assenyala que cada dia es perden 52.000 hores per culpa dels embussos de trànsit, que afecten diàriament prop de 200.000 persones que es desplacen amb autobús i cotxe. Anualment, es perden un total de 12,8 milions d’hores, amb un cost de 137 milions d'euros (equivalents al 0,1% del PIB de Catalunya) i 685 euros per usuari afectat.

Estudis comparatius de sistemes de retenció infantil (SRI)
Maig i octubre 2016
Publicació dels dos estudis comparatius de sistemes de retenció infantil (SRI) de tots els grups de pes que es comercialitzen a Espanya (0, 0+, I, II i III), i que s’han convertit en una guia pràctica i actualitzada per als pares en el moment d'adquirir un SRI.

EuroRAP
Desembre 2016
Elaboració de l’estudi d’avaluació de carreteres EuroRAP, consorci europeu que relaciona l’accidentalitat (morts i ferits greus) que es dona en un tram concret amb la seva intensitat mitjana de trànsit diari (IMD).

iRAP
Desembre 2016
Anàlisi de l’estat de les infraestructures de les carreteres basat en els protocols iRAP: Qualificació per estrelles (SRS) i Pla d’actuacions en la infraestructura per a la millora de la seguretat viària.
Índia: Avaluació de 750 km de la xarxa viària de Rajasthan.
Portugal: Protocol star-rating a la carretera EN-118 (120 km aprox.).

Estudi-simulació tramvia
Desembre 2016
Elaboració d’una simulació de l’impacte que pot tenir la connexió del tramvia sobre la mobilitat en alguns punts crítics de la ciutat.

Estudi sobre les emissions del parc de vehicles de Barcelona
Inici de l’estudi per calcular les emissions del parc de vehicles que circulen per Barcelona, en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona i BCN Regional.

Estudi Visión y Vida
Projecte amb Visión y Vida i la UPC per elaborar un estudi sobre l’estat de la salut visual dels conductors espanyols, amb la finalitat de determinar quines són les malalties visuals més freqüents que pateixen els conductors actius i conscienciar-los de l’efecte que tenen quan condueixen.

Estudi Els ciutadans i els nous models de mobilitat urbana
Participació en l’estudi de Creafutur per identificar nous patrons de mobilitat a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Estudi sobre sostenibilitat i comerç de vehicles
Estudi que proposa reduir les emissions i millorar l’eficiència dels vehicles, en col·laboració amb el Gremi del Motor. El principal objectiu que persegueix l’estudi és facilitar als agremiats del Gremi del Motor de Barcelona i Província les eines fonamentals per adaptar la mobilitat motoritzada dels vehicles de motor de combustió cap a vehicles que vagin en línia amb el model energètic sostenible, en concret el vehicle elèctric.

Avaluació motos elèctriques (BSM)
Projecte per a l’avaluació tècnica (compliment de requisits, proves de frenada, etc.) de les motos elèctriques que es van presentar a la licitació que va publicar BSM per a la compra d’aquest tipus de vehicles per a la seva flota.?


CAMPANYES I ACCIONS DE DEFENSA DELS USUARIS

Impost CO2 - Al·legacions a l’Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic
Abril 2016
Presentació del posicionament del RACC sobre l’Avantprojecte de Llei de Canvi Climàtic. Denúncia de la ineficàcia del nou impost de CO2 que es vol crear i proposta de possibles alternatives.

Avaluació de l’efectivitat de la reparació de VW
Juny 2016
Seguiment i participació en l’estudi, juntament amb els clubs d'automobilistes alemany (ADAC), austríac (ÖAMTC) i suís (TCS), que ha avaluat els resultats tècnics després de la reparació de vehicles dièsel realitzada pel grup Volkswagen.

Accidentalitat a l’N-340
Octubre 2016
Campanya de denúncia als mitjans de comunicació i a les xarxes socials sobre la inadmissible situació a l’N-340 al seu pas per Catalunya, com a continuació de l’acció ja engegada el 2015. Publicació d’un anunci als principals diaris catalans on es denunciava la passivitat del Ministeri de Foment.

Via Directa
Gestionats un total de 6.000 casos a través del servei Via Directa, des dels seus inicis ara fa 20 anys.


JORNADES

Tribuna RACC Tramvia
Maig 2016
Taula rodona amb experts de diferents àmbits sobre la connexió del tramvia a la Diagonal de Barcelona.

Innovation Day de la plataforma CARNET amb Seat i UPC
Juny 2016

Jornada “Son i conducció, mals companys de viatge”
Juliol 2016
Jornada organitzada per la Fundació Agrupació Mútua i la Fundació RACC, en la qual es van tractar els aspectes psicològics, de salut i tecnològics al voltant del tractament de la fatiga i la son en els conductors, fent especial èmfasi en la importància del descans i la planificació prèvia del viatge, la detecció i el tractament dels trastorns del son més comuns, com l’apnea del son, i el desenvolupament de nous sistemes intel·ligents de detecció de les distraccions o del son aplicats als vehicles.

Parlament de Catalunya
Setembre 2016
Compareixença de la Fundació RACC a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, davant de la ponència que ha d’elaborar l’informe del Projecte de llei del canvi climàtic, on el RACC va presentar el seu posicionament sobre l’impost de CO2.

Workshop sobre accidentalitat i motocicletes
Octubre 2016
Participació en el workshop sobre accidentalitat i motocicletes al Creative Lab de la UPC de Terrassa que impulsa SEAT. El workshop va constar d’una ponència en la qual es van fer servir dades d’auditories realitzades per la Fundació RACC i, posteriorment, de converses bilaterals amb els diversos grups d’estudiants que estaven realitzant projectes relacionats amb la temàtica.

I Encuentro Planeta Vial
Octubre 2016
Participació en el fòrum de referència d’empreses i institucions compromeses a millorar la seguretat viària, organitzat pel Grupo Planeta. El RACC hi va participar en el mòdul de Mobilitat i Prevenció, amb la ponència sobre Metodologia iRAP. Carreteres que perdonen vides.

Workshop de CODECS
Novembre 2016
Participació en el workshop sobre sistemes cooperatius en àmbit urbà organitzat per CODECS, aprofitant l’Smart City Congress.

Ecofleet Meeting Point, trobada de flotes de vehicles sostenibles
Novembre 2016
Participació en la segona edició d’Ecofleet Meeting Point, adreçat a flotes de vehicles sostenibles, organitzada per la Plataforma LIVE i l’Asociación Española de Gestores de Flotas de Automóviles (AEGFA), celebrada al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Debat sobre Qualitat de l’aire: reducció d’emissions contaminants a Europa
Novembre 2016
Participació en el debat amb eurodiputats, autoritats públiques, científics i agents socials, organitzat per l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona i amb la col·laboració del CSIC i l'ISGlobal.


ACORDS

Acord amb Territori i Sostenibilitat
Gener 2016
Protocol de col·laboració amb l’objectiu d’impulsar de forma coordinada una sèrie d’actuacions que millorin la sostenibilitat i la seguretat de la mobilitat dels usuaris de la xarxa viària catalana. L’acord inclou el desenvolupament d'una app per a dispositius mòbils amb l’objectiu de recollir i gestionar les reclamacions i els suggeriments dels usuaris sobre les incidències a les carreteres, la creació d'un baròmetre d’opinió pública sobre la xarxa viària, la participació conjunta en el grup de treball International Road Assessment Programme (iRAP) i l’execució d’auditories de millora de la senyalització d’orientació a les carreteres catalanes.

Acord amb Bureau Veritas
Juny 2016
Acord de col·laboració per treballar conjuntament en la millora de l’impacte mediambiental. Desenvolupament d’una metodologia per als gestors de flotes que els ajudi a calcular, reduir i certificar la petjada de carboni que generen.

Acord amb el Consorci del Parc Natural de Collserola
Novembre 2016
Conveni de col·laboració amb l'objectiu de treballar conjuntament en la millora de la mobilitat, la seguretat viària i la reducció de l’impacte ambiental de les activitats al Passeig de les Aigües. L'acord implica diferents accions, com l’elaboració d’un Pla de Mobilitat del Passeig de les Aigües, l’anàlisi dels eventuals conflictes de modes de mobilitat i la proposta d'un nou Pla de Senyalització, i la realització d'una activitat conjunta de conscienciació amb treballadors del RACC.

Acord amb Inrix
Renovació de l’acord per l’intercanvi d’informació del trànsit i accés, per part del RACC, a noves prestacions de la seva app.


PARTICIPACIONS

Plataforma LIVE
Entitat público-privada que té com a objectius l’impuls de projectes de mobilitat sostenible a Barcelona i a Catalunya i donar suport al sector privat per afavorir la implantació d’estratègies relacionades amb el vehicle elèctric i de gas natural. El RACC n’és un membre col·laborador, conjuntament amb administracions, fabricants de vehicles i utilities.

CARNET
Participació activa en el consorci CARNET (liderat per Seat). Com a iniciativa destacada s’està preparant la realització d’una prova pilot de serveis de carpooling sobre demanda per al primer trimestre del 2017.

MaaS Alliance
Incorporació del RACC com a membre fundador de la MaaS Alliance, plataforma europea que reuneix stakeholders de l’àmbit públic i privat.

CODECS
Projecte liderat per ITS Niedersachsen (amb VW, BMW, etc.) per a la promoció dels sistemes cooperatius. Es tracta de definir un full de ruta comú (en matèria de casos d’ús, tecnologia, model de negoci, etc.) per al desplegament de sistemes cooperatius (pas previ a la conducció autònoma) i donar suport a la coordinació de les diferents iniciatives d’arreu d’Europa.

MOBiNET
Projecte europeu d’innovació per al desenvolupament d’una plataforma paneuropea de serveis de mobilitat. La plataforma ha de servir tant de marketplace per als proveïdors de serveis (B2B) com per als usuaris, per poder trobar serveis de mobilitat que garanteixin la continuïtat i la interoperabilitat a tot Europa.

InLane
Participació en el projecte europeu InLane, que està desenvolupant un sistema de navegació de baix cost amb precisió pel que fa al carril. Aquesta solució aprofita les capacitats del nou sistema de satèl·lits Galileo i, entre altres objectius, permetrà la reducció de l’accidentalitat.

CARMEN
Projecte innovador per al desenvolupament d’un carregador mòbil per a vehicles elèctrics. El carregador s’integra dins d’un vehicle d’assistència híbrid del RACC que aprofita la bateria de què disposa per oferir assistència en carretera als propietaris de vehicles elèctrics, donant suport a un dels punts més crítics de l’electromobilitat com és l’autonomia. El projecte es du a terme en col·laboració amb Circontrol i Idiada, i té el suport del CDTI (Ministeri d’Economia i Competitivitat).

I-CVUE
Projecte europeu per impulsar l’adquisició de vehicles elèctrics per flotes comercials. El projecte ha desenvolupat una eina que calcula el cost de propietat de vehicles de combustió i de vehicles elèctrics i híbrids per comparar els beneficis que pot obtenir el gestor de flota si realitza el canvi a l’electromobilitat.

ADAS&ME
Projecte d’investigació, desenvolupament i avaluació d’aplicacions per detectar conductes perilloses al volant relacionades amb la desatenció, la somnolència, la distracció, etc., i activar nivells d’automatització com a resposta.

MC Mutual
Formació en plans de mobilitat d’empresa. Organització de dos seminaris per a empreses (Barcelona i Madrid)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Elaboració d’uns protocols de regulació en la substitució i adquisició de vehicles de flota.

Taula contra la Contaminació de l’Aire
Participació en les sessions organitzades per l’Ajuntament de Barcelona sobre les mesures a aplicar en el cas d’episodis per alts nivells de contaminació, i la presentació de les mesures estructurals que la ciutat emprendrà per millorar els nivells de contaminació de l’aire.

Taula de Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona
Participació en les diferents sessions plenàries organitzades per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Consell de Mobilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Participació en les diferents reunions.

Observatori de la Seguretat Viària
Participació en les diferents reunions de l’Observatori de la Seguretat Viària del Servei Català de Trànsit.?


ACTIVITATS D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ

RACC Educa
Continuació de les activitats RACC Educa, el joc interactiu en línia que planteja diferents situacions de seguretat viària amb diferents nivells de dificultat segons l'edat (de 8 a 14 anys) i que pot usar-se tant a l'aula com a casa, de forma col·lectiva o individual. Durant l’any 2016 el nombre total de visites al web RACC Educa ha estat de 6.005.

RACC Educa a la Jornada de la Guàrdia Urbana de Barcelona
Maig 2016
Presència, amb les activitats de RACC Educa, a la Jornada de la Guàrdia Urbana celebrada a la plaça del Fòrum de Barcelona.

Programa Joves i Conducció
Programa educatiu Joves i Conducció en format multimèdia dirigit als professors d'ESO, de cicles formatius i de batxillerat.

Lliurament de Premis de la novena edició del Concurs Joves i Conducció
Juny 2016
El concurs Joves i Conducció, adreçat a nois i noies de 13 a 17 anys d’arreu de Catalunya, promou que els centres escolars treballin aspectes de mobilitat segura i sostenible. El seu objectiu principal és potenciar actituds que fomentin una nova forma de moure’s entre els joves. L’any 2016 se’n va celebrar la novena edició, amb un total de 1.813 participants, procedents de 81 centres educatius de tot Catalunya.

Festa de la Bicicleta
Juny 2016
Realització de les activitats del bicivisme dins del programa “La Festa de la Bicicleta”, organitzada per l’Ajuntament de Barcelona a la plaça de les Glòries de Barcelona. Hi van participar 300 persones.

Activitats de bicivisme
Octubre 2016
Realització de les activitats del bicivisme dins del programa de la festa major d’Hostafrancs, organitzat per l’Ajuntament de Barcelona a la plaça Joan Pelegrí. Hi van participar 100 persones.

Projecte Learning E-Mobility (LEMO)
Formació en electromobilitat. Projecte que pretén incrementar la conscienciació dels ciutadans sobre la mobilitat elèctrica, especialment entre joves en edat de formar-se, oferint als estudiants una experiència moderna d’aprenentatge i als professors, una nova forma d’ensenyar-la.

Desena edició del Concurs Joves i Mobilitat
Desembre 2016
Llançament de la desena edició del concurs amb un canvi de nom, amb la intenció d’obrir el ventall de temàtiques a treballar, i amb noves tipologies de treballs: articles d’opinió, anuncis gràfics i videorelats.


ALTRES

RACC Infotransit
Nova versió de l’app d’Infotransit, que inclou un nou disseny i la renovació del back-end per adaptar-la a la tecnologia actual i deixar-la preparada per a futures actualitzacions amb noves funcionalitats. Presentació de l’oferta al concurs llançat per SCT per proveir-se d’informació de trànsit en temps real.

Via Directa
Al llarg del 2016 es van tramitar unes 205 reclamacions. Cal destacar que s’han començat a tramitar reclamacions provinents de les xarxes socials del RACC per un acord de col·laboració interna. El 2016 es van commemorar 20 anys des de l’inici de la posada en marxa d’aquest servei per als usuaris.


RELACIONS EXTERNES

FIA
La FIA és una organització sense ànim de lucre conformada per més d'un centenar d'organitzacions automobilístiques de tot el món. El RACC forma part de la FIA des del 1998 i actualment és present als grups de treball i als òrgans de govern següents:

• FIA World Council for Automobile Mobility and Tourism
• FIA Mobility Policy Commission

Dins de la FIA Region I (clubs d'Europa, Europa de l'Est i Àfrica), forma part dels següents òrgans:

• Presidential Board
• Management Council
• Euroboard
• Euroboard Coordination Group
• Technical Working Group
• Transport and Mobility Working Group
• Legal & Consumer Affairs Group
• EuroTest

ERTICO
ERTICO és una organització fundada el 1991 per la Comissió Europea, els ministeris de Transport i la indústria de l'automòbil per promoure la creació i la difusió de sistemes intel·ligents de transport. El RACC participa activament als grups de treball i òrgans de govern següents:

• Supervisory Board
• Strategy Committee
• Traffic Management 2.0
• Mobility as a Service (MaaS) Alliance
• TISA (Traveller Information Services Association)

En l'àmbit dels sistemes intel·ligents de transport, el RACC també participa a ITS España, com a integrant del consell directiu; a l'associació mundial TISA, com a part del Tisa Committees; i al projecte Qbench, com a membre de la task force.

EuroRAP
El RACC és líder a Espanya d'EuroRAP, un programa internacional sense ànim de lucre que analitza la qualitat de les infraestructures viàries per introduir millores que redueixin tant el risc d'accident com les seves conseqüències. Entre els seus col·laboradors a Espanya figuren el Ministeri de Foment, la Direcció General de Trànsit (DGT), el Servei Català de Trànsit (SCT), el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Govern Basc. El RACC forma part dels següents organismes d'EuroRAP:

• Board of Directors
• Technical Committee

En la mateixa línia, el programa internacional d'avaluació de carreteres iRAP se centra en l'anàlisi de vies de països en fase de desenvolupament. El RACC ha analitzat la xarxa de carreteres de diversos països d'Amèrica Central i del Sud i forma part del Board of Directors.

Associació Tècnica de Carreteres
A Espanya, el RACC forma part de la Junta Directiva i del Comitè de Seguretat Viària de l'Associació Tècnica de Carreteres.

ITS Espanya
El RACC és soci del Foro de Nuevas Tecnologías en el Transporte i participa activament en les jornades que s’organitzen i en els projectes que s’impulsen.

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
El RACC participa en els següents grups de treball:

• GT-31: Grup de Treball d'Identificació i Catalogació de la Xarxa Viària
• GT-32: Grup de Treball de Senyalització de Catalunya
• GT-36: Grup de Treball de Determinació de Criteris dels Estudis de Mobilitat Viària
• GT-TiT: Grup de Treball T&T, Senyalització Territorial i Temàtica

Direcció General de Trànsit
El RACC forma part de diversos grups de treball impulsats per la DGT, organisme autònom dependent del Ministeri d'Interior i responsable de l'execució de la política de seguretat viària a Espanya:

• Consell Superior de Trànsit
• Grup GT-52 de Seguretat Viària de Motocicletes

Servei Català de Trànsit
A Catalunya, les competències en matèria de trànsit i seguretat viària estan traspassades al SCT. El RACC participa en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, i està adscrit al grup de recerca sobre seguretat en incendis i explosió de vehicles, impulsat per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Pacte per la Mobilitat
El RACC forma part de grups dedicats a fomentar i promoure la mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona, com el Pacte per la Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Autoritat del Transport Metropolità
El RACC forma part del Consell de Mobilitat de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).

Barcelona Board for Cooperative and Automated Driving (BBCAD)
Taula per a la promoció d’iniciatives relacionades amb els sistemes cooperatius i la conducció autònoma a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Amb la participació de l’Ajuntament de Barcelona, Idiada, UPC i Cellnex, a més del RACC.

ComunicacióLa mobilitat encapçala l’agenda d’actualitat 

Mai fins ara els temes de la mobilitat de les persones havien ocupat tant d’espai informatiu i de debat en el dia a dia dels mitjans de comunicació. Aquesta intensa presència a l’agenda de l’actualitat es trasllada en el fet que les actuacions i opinions del RACC, vehiculades des de la Fundació RACC, siguin molt demanades i valorades pels socis del RACC i per l’opinió pública. 

Així, gràcies als estudis i a una opinió rigorosa i contrastada, el RACC ha esdevingut un actor de primer ordre, obtenint reconeixement, notorietat i poder de prescripció entre els mitjans de comunicació i la societat civil. 

La defensa dels usuaris i les seves famílies continua essent una de les columnes vertebrals de la Fundació. Durant el 2016, hem posat sobre la taula temes de transcendència pública com les distraccions en la conducció per l’ús dels smartphones, una de les principals causes d’accidentalitat al nostre país, i el fet que cada dia a Barcelona gairebé 200.000 persones pateixen embussos quan volen accedir a la ciutat, una problemàtica que equival a 52.000 hores perdudes cada dia per al conjunt dels usuaris. 

Però si hi ha hagut un tema de denúncia en el qual hem centrat el màxim d’esforços ha estat l’alta accidentalitat de l’N-340, al seu pas per les comarques de Tarragona. La publicació d’un contundent anunci als principals diaris d’informació general i l’enviament d’una nota de premsa van generar entrevistes als programes de ràdio de més audiència (a RAC1 i Catalunya Ràdio) i també a TV3, i vam ser trending a les xarxes socials. 

La Tribuna RACC que va analitzar la connexió del tramvia per la Diagonal de Barcelona també va assolir una notòria presència als mitjans de comunicació, tema en el qual el rol del RACC va ser obrir el debat sobre un dels projectes de major envergadura que té plantejats en aquests moments la ciutat de Barcelona. 

Durant el 2016, per primer cop, s’ha realitzat una comunicació específica dels temes de mobilitat amb els socis, via e-mailing, que els ha permès rebre la informació dels estudis del RACC de manera quasi simultània als mitjans de comunicació, superant la intermediació de la premsa i reforçant el tracte amb el soci RACC. 

La comunicació de la Fundació, en xifres 

En resum, durant l’any 2016, a la Fundació RACC hem portat a terme 9 rodes de premsa i s’han emès 11 notes de premsa de temes de mobilitat. El departament de premsa també ha gestionat 375 peticions d’informació o sol·licitud d’entrevistes realitzades per periodistes, moltes d’elles directament vinculades a temàtiques de la Fundació RACC. 

Igualment, la sala de premsa del RACC continua sent una aliada per als professionals de la comunicació, oferint-los possibilitats de consulta, un aspecte imprescindible per al seu dia a dia. 

Tota la informació emesa per la Fundació també ha estat recollida al butlletí MobiNews, que ha aconseguit consolidar-se com una publicació de referència en l’àmbit de la mobilitat sostenible. 

Els webs de la Fundació també s’han consolidat com a font de consulta, cadascun en el seu àmbit d’actuació. Destaca el web RACC Informació Pràctica, orientat a oferir consells a usuaris sobre la seva mobilitat quotidiana, amb més de 919.422 pàgines vistes durant aquests anys. 2017 Fundació RACC

Av. Diagonal, 687
08028 Barcelona
www.fundacioracc.cat
ISSN 2013-4371